ZAPRASZAMY DO „KAZIMIERZA”

SZUKASZ SZKOŁY DLA SIEBIE? CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM!!! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA.

Portfolio

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego rozpoczęło działalność w Lublinie  1 września 2014 roku.

Patrzymy optymistycznie w przyszłość. Chcemy uczyć i wychowywać młodych ludzi w oparciu o tradycyjne wartości, kształtować otwarte umysły zdolne do twórczej pracy, umiejące odnaleźć się we współczesnym świecie. Program wychowawczy Szkół opiera się na etyce katolickiej oraz na zasadach wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W Gimnazjum i Liceum będą prowadzone, w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów, działania mające na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, a jednocześnie wychowywanie młodych ludzi jako obywateli Europy i świata. Do gimnazjum i liceum mogą uczęszczać uczniowie o dowolnym światopoglądzie, którzy respektować będą zapisy zawarte w statutach szkół.

Celem gimnazjum i liceum jest:
  • przekazywania na najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności, które przygotują ucznia do twórczego działania we współczesnym świecie;
  • wychowanie ucznia jako jednostki odpowiedzialnej za siebie, innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym;
  • poszanowanie odmienności i indywidualnych uwarunkowań każdego ucznia, wspieranie i udzielanie pomocy w rozwoju osobowym;
  • budowanie w uczniach poczucia własnej wartości będącej podstawą do osiągania zamierzonych celów w życiu osobistym i zawodowym.

Dołącz do nas!

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17
tel/fax: +48 81 534 22 45
kom: +48 512 590 799
sekretariat@lokw.pl