ZAPRASZAMY DO „KAZIMIERZA”

SZUKASZ SZKOŁY DLA SIEBIE? CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM!!! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA.

Dzieje się w „Kazimierzu”

Rok szkolny 2015/2016

Wycieczki:

 • wyjazd integracyjny klasy 1GA do grodziska słowiańskiego w Wólce Bieleckiej;
 • wyjazd integracyjny klas 1A LO, 1B LO, 1C LO do Zamościa i Zwierzyńca;
 • wycieczki teatralne:
  • „Zamach na MoCarta” Teatr Syrena w Warszawie – klasy 1GA, 2GA, 3GA ;
  • „Mayday” Teatr Bagatela w Krakowie – klasa 3A LO;
  • „Judy Garland. Na końcu tęczy” Teatr Scena Stu w Krakowie – klasy 2A LO, 2B LO;
  • „Zemsta” Teatr Scena Stu w Krakowie – klasy 1B LO, 1C LO;
  • „Rigoletto” Teatr Wielki w Warszawie – klasy 1A LO, 1B LO, 1C LO;
  • „Łaskawość Tytusa” Teatr Wielki w Warszawie – klasy 2A LO, 2B LO;
  • „Aida” Teatr Wielki w Warszawie – klasa 2A LO;
  • „Mamma mia!” Teatr Roma w Warszawie – klasa 2A LO;
  • „Madame Butterfly” Teatr Wielki w Warszawie – klasa 2A LO;
  • konfrontacje teatralne w Centrum Kultury w Lublinie.

Zajęcia poza szkołą, wykłady, warsztaty:

 • warsztaty z geoinformacji na Wydziale Nauk o Ziemi i gospodarki Przestrzennej UMCS – uczniowie Liceum realizujący rozszerzenie z geografii;
 • wykład Pana Marka Momota: „Inflacja i deflacja – zagrożenia dla gospodarki” organizowany przez KUL Jana Pawła II we współpracy z NBP – klasy 2 liceum oraz uczniowie z klasy 1 realizujący rozszerzenie z geografii;
 • wyjście na otwarcie wystawy w NBP oddział w Lublinie: „Wojenne losy polskiego złota”;
 • lekcje muzealne:
  • Muzeum Narodowe w Krakowie;
  • Galeria Malarstwa Polskiego w Sukiennicach;
  • Dom Józefa Mehoffera w Krakowie;
  • Kamienica Szołayskich w Krakowie;
 • udział uczniów w „Bitwie o kulturę” w Teatrze Starym w Lublinie;
 • zajęcia praktyczne z obsługi mikroskopów i elementów morfotycznych krwi na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie;
 • zajęcia z posiewów mikrobiologicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności;
 • pokazy w pracowni mikroskopii elektronowej w Instytucie Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • zajęcia z zakładania hodowli komórkowych w Instytucie Biologii i Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • warsztaty w laboratoriach zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (izolacja DNA, analiza kariotypu, pokazy związane z hodowlą komórek macierzystych oraz z wdrażaniem najnowszych metod diagnostycznych);
 • warsztaty pierwszej pomocy „Ratowanie na spontanie” organizowane przez studentów medycyny .

Akcje charytatywne, w których nasi uczniowie biorą udział:

 • zbiórka żywności organizowana przez Bank Żywności w Lublinie;
 • „Twój Dar Serca dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie”;
 • „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”;
 • „Mikołaj na Czarnym Lądzie”;
 • zbiórka słodyczy i zabawek dla dzieci obciążonych genetycznie.

Instytucje, z którymi współpracujemy:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Zakład Genetyki Klinicznej);
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności);
 • Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Historii);
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – „Nauczanie przez odkrywanie” współpraca w ramach międzynarodowego projektu SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science);
 • Bank Żywności Lublin;
 • Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie;
 • Rejonowy Oddział Czerownego Krzyża w Lublinie;
 • Centrum Kultury w Lublinie;
 • Muzeum Narodowe w Krakowie;
 • Teatr Wielki, Teatr Roma, Teatr Syrena w Warszawie;
 • Teatr Scena Stu, Teatr Bagatela w Krakowie;
 • Teatr Stary w Lublinie;
 • Filharmonia Lubelska.

Dołącz do nas!

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17
tel/fax: +48 81 534 22 45
kom: +48 512 590 799
sekretariat@lokw.pl