ZAPRASZAMY DO „KAZIMIERZA”

SZUKASZ SZKOŁY DLA SIEBIE? CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM!!! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Liceum:

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy kandydatom przyjazny system rozszerzeń przedmiotowych. Uczeń realizuje wybrane przez siebie rozszerzenia od klasy I dokonując wyboru  jednego przedmiotu z każdego z następujących bloków:

 • język polski albo informatyka albo chemia;
 • geografia albo biologia;
 • matematyka albo wos;
 • historia albo fizyka;
 • jeden z następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski.

Niezależnie od preferencji uczeń powinien ze względu na przedmiot uzupełniajacy (historia i społeczeństwo lub przyroda od klasy II LO) wybrać co najmniej jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym spośród następujących: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia (Rozporządzenie MEN z dn. 07.02.2012).

W liceum realizuje się nauczanie dwóch obowiązkowych języków obcych nowożytnych:

 • nauczanie języka angielskiego jest realizowane obowiązkowo przez wszystkich uczniów w zakresie rozszerzonym w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania (maksymalnie 12 osób w grupie);
 • kolejny język obcy uczeń wybiera spośród następujących: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski (minimalnie 5 osób w grupie).
Uczniom zapewniamy:
 • klasy liczące nie więcej niż 18 osób;
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów;
 • koła przedmiotowe;
 • indywidualizację procesu nauczania;
 • udział i organizację akcji związanych tematycznie z profilem klasy;
 • udział w projektach i akcjach charytatywnych;
 • wyjazdy do najlepszych teatrów w kraju;
 • udział w imprezach kulturalnych;
 • przyjazną atmosferę;
 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe;
 • naukę w nowo wyremontowanym budynku;
 • bardzo dobrą lokalizację szkoły.
Uwaga laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych:

Bez egzaminu wstępnego przyjmowani są laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad przedmiotowych. Laureaci zwolnieni są z opłaty czesnego przez cały okres nauki w Liceum. Finaliści korzystają z 50% ulgi w opłacie czesnego przez okres 3 lat.

Szczegóły rekrutacji tutaj.

ZAPRASZAMY W PRZYJAZNE MURY „KAZIMIERZA WIELKIEGO” !

Dołącz do nas!

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17
tel/fax: +48 81 534 22 45
kom: +48 512 590 799
sekretariat@lokw.pl