ZAPRASZAMY DO „KAZIMIERZA”

SZUKASZ SZKOŁY DLA SIEBIE? CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM!!! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA.

Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum:
  • Bez egzaminu wstępnego przyjmowani są laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad przedmiotowych. Laureaci zwolnieni są z opłaty czesnego przez cały okres nauki w liceum. Finaliści korzystają z 50% ulgi w opłacie czesnego przez okres 3 lat.
  • Bez egzaminu wstępnego przyjmowani są również uczniowie ze średnią 4,0 na I semestr klasy III gimnazjum oraz z co najmniej dobrą oceną ze sprawowania.
  • Jeżeli kandydat nie spełnia warunków wskazanych wyżej, może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego i pisemnego testu z matematyki, które zadecydują o przyjęciu do szkoły. Rozmowa i test odbędą się 24 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00.

Wszyscy kandydaci przyjęci do szkoły przystępują 2 czerwca 2018 roku godz. 9.00 do testu poziomującego z języka angielskiego. Na podstawie jego wyników nastąpi podział na grupy zaawansowania.

NABÓR DO LICEUM TRWA!!!

Jeśli chcesz poznać naszą Szkołę, spotkać się z uczniami i porozmawiać z nauczycielami zapraszamy na: Dzień Otwartych Drzwi 17 marca 2018 roku w godz. 10.00-14.00.

PRZYJDŹ!!! CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!

UWAGA:
Pierwsze spotkanie informacyjne dla Rodziców kandydatów do Liceum odbędzie się 13 marca 2018 roku o godz. 18.30 w budynku szkoły. Serdecznie zapraszamy!

Potrzebne dokumenty:

 

Dołącz do nas!

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17
tel/fax: +48 81 534 22 45
kom: +48 512 590 799
sekretariat@lokw.pl